Proizvedena, isporučena i montirana kompletna drvena fasadna i unutrašnja stolarija. Objekat je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Zrenjanina, pa je zahtev bio da se prozori urade u svemu prema detaljima autentičnih prozora, što je podrazumevalo sve ukrasne profilacije na drvetu, podele na štokovima i krilima prozora i boju novih prozora. Upotrebom savremenih materijala i tehnike izrade prozora uz pazljivo preslikavanje profilacija, proizvedeni su i ugrađeni novi prozori koji zadovoljavaju zahteve savremenog doba. Unutrašnja vrata i drvene pregrade su urađene u skladu sa projektom, potrebama i zahtevima koje objekat treba da ispuni u svojoj novoj nameni, pri čemu se vodilo računa o izboru materijala i kvalitetu. Glavni izvođač „Modulor“ d.o.o. Beograd.