Proizvodnja, isporuka i ugradnja novih krila prozora i restauracija postojećih drvenih ramova. Objekat pod zaštitom pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin. Nova prozorska krila urađena u svemu po ugledu na autentičnu profilaciju i ukrasne elemente. Svi stari mehanizmi za otvaranje popravljeni i ugrađeni na nova krila. Postojeći drveni elemeti koji su zadržani, a imaju dodir sa spoljašnjom sredinom restaurirani i ofarbani akrilnim bojama u tonu po izboru Konzervatorskog nadzora.