Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Proizvodnja, isporuka i ugradnja novih drvenih prozora, spoljašnjih krila prozora, restauracija postojećih unutrašnjih prozorskih krila i kutija prozora, restauracija i popravka ulaznih hrastovih vrata. Proizvodnja i ugradnja dela unutrašnjih vrata, radijator maski i...
ISTOČNA FASADA „VLADIČANSKI DVOR“ NOVI SAD

ISTOČNA FASADA „VLADIČANSKI DVOR“ NOVI SAD

Proizvodnja, isporuka i ugradnja novih krila prozora i restauracija postojećih drvenih ramova. Objekat pod zaštitom pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin. Nova prozorska krila urađena u svemu po ugledu na autentičnu profilaciju i ukrasne...