Zemunska gimnazija

Zemunska gimnazija

Proizvedena i ugrađena kompletna fasadna drvena stolarija. Objekat Zemunske gimnazije pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture Beograda, tako da je trebalo vratiti autentičan izgled drvene stolarije u pogledu profilacije, ukrasa i podele uz primenu novih...
DVORAC HERTELENDI U BOČARU – NOVI BEČEJ

DVORAC HERTELENDI U BOČARU – NOVI BEČEJ

Proizvedena, isporučena i montirana kompletna drvena fasadna i unutrašnja stolarija. Objekat je pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Zrenjanina, pa je zahtev bio da se prozori urade u svemu prema detaljima autentičnih prozora, što je podrazumevalo sve...
Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Zavod za zaštitu spomenika kulture grada Beograda

Proizvodnja, isporuka i ugradnja novih drvenih prozora, spoljašnjih krila prozora, restauracija postojećih unutrašnjih prozorskih krila i kutija prozora, restauracija i popravka ulaznih hrastovih vrata. Proizvodnja i ugradnja dela unutrašnjih vrata, radijator maski i...
ISTOČNA FASADA „VLADIČANSKI DVOR“ NOVI SAD

ISTOČNA FASADA „VLADIČANSKI DVOR“ NOVI SAD

Proizvodnja, isporuka i ugradnja novih krila prozora i restauracija postojećih drvenih ramova. Objekat pod zaštitom pokrajinskog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Petrovaradin. Nova prozorska krila urađena u svemu po ugledu na autentičnu profilaciju i ukrasne...
KUĆA FILIPA FILIPOVIĆA Ul. Takovska 37. Beograd

KUĆA FILIPA FILIPOVIĆA Ul. Takovska 37. Beograd

  Proizvodnja, isporuka i ugradnja novih drvenih prozora sa žaluzinama. Prozori rađeni po ugledu na autentične prozore. Završna obrada akrilni transparentni premazi. Objekat pod zaštitom Zavoda za zaštitu spomenika kulture grada Beograda.